Derfor skal du ikke overlade sociale medier til din praktikant

Og de nominerede er…
maj 3, 2013
Hvad Elle ikke ved om sociale medier
maj 18, 2013

Derfor skal du ikke overlade sociale medier til din praktikant

Det vrimler med praktikopslag for tiden. Virksomheder, organisationer og politiske institutioner søger i øjeblikket med lys og lygte efter efterårets nye praktikanter. Og med rette: praktikanter kan bidrage med ny viden fra forelæsningsauditoriet og de har ofte fingeren på pulsen. Og så er de jo en billig arbejdskraft, som rent faktisk kan være et værdifuldt tilsæt – særligt hvis de næsten er færdiguddannede.

Inden debatten går sin egen gang, vil jeg lige hurtigt indskyde, at jeg er tiltaler for praktikordningen. Har selv fået nogle relevante erfaringer og netværkskontakter ud af mit praktikophold som jeg ikke vil være foruden, men dermed ikke sagt, at formatet er uproblematisk. Og særligt ikke ikke inden for vores branche.

I kommunikationsbranchen kan de studerende ofte blive tilbudt stillinger, hvor varetagelse af de sociale medier udgør en stor del af de daglige opgaver. Virksomhederne spotter potentialet i, at praktikanter er unge mennesker med sans for online-trends og ikke mindst med et voksende netværk. Praktikanterne får til gengæld mulighed for at skrive ‘social medie ansvarlig’ på CV’et og kan dermed skilte med praktisk erfaring, når de engang skal søge deres første fuldtidsjob. Everybody wins – eller gør de?

Set i et større forretningsperspektiv, så vil jeg argumentere for, at det faktisk er en virkelig skidt idé at overlade varetagelsen af de sociale medier til en eller flere praktikanter. Til trods for de overstående fordele som ofte kan ligge til grund for virksomhedernes beslutning om at fordele online-delen til unge praktikanter, ser jeg flere konflikter og ulemper ved tiltaget, end jeg ser fordele. Så deraf dette indlæg, som argumenterer for, at praktikanter ikke bør overdrages ansvaret for at varetage dine sociale medier.

Mangel på holistisk brand-forståelse

Det siges, at det tager en medarbejder op til et år at blive fuldt oplært i en stilling. Jeg gentager: et år. Overvej så lige det faktum, at de fleste praktikantstillinger forløber i 4-6 mdr. og til tider afkortes af eksamensperioder eller opgaveskrivning?

Det er da værd at tænke over.

Præmissen for at kommunikere både eksternt og internt afhænger af afsenderens forståelse af selve brand-identiteten. Altså afsenderens formåen for at skabe et holistisk billede af den samlede identitet. Kort sagt, en ideel online-identitet styres af en person, som formår at kommunikere i et med brandet. Som praktikant er man ofte ny i virksomheden – og derfor endnu ikke bekendt med din virksomhedskultur og det dertilhørende kommunikationsunivers, som er skabt omkring dit brand.

Da jeg i sin tid startede op på mit praktiksted, var indtrykkene mange og hjernen kogte næsten over i forsøget på at rumme de mange inputs. Udover at skulle huske de nye kollegaers navne, skulle jeg investere en del energi i at lære de mange arbejdsredskaber og opgaver at kende. De første par dage tenderede til opslidende, og der var ikke megen overskud til kreative indspark på de sociale medier.

Praktikanter skal bruge tid til at lære dit brand at kende. Og således også bruge tid på at lære at kommunikere det. Netop derfor udgør brand-problematikken en kommunikationsfælde, da sociale medier ofte bliver et add-on til den overordnede kommunikationsstrategi og derfor ligeledes et add-on til praktikantens ansvarsområder.

Altså, hvis du vælger at overlade ansvaret for din virksomheds sociale medier til din praktikant, er det som at signalere, at sociale medier kun er en semi-prioriteret del af din kommunikationsstrategi. Og dermed sagt, så går du glip af muligheden for at skabe unikke relationer til dine kunder, klienter eller samarbejdspartnere, fordi en praktikant sjældent opnår den fulde forståelse for din virksomheds virke i den begrænsede periode, som han eller hun er i praktik og derfor risikerer at misse værdifulde kommunikationsmuligheder grundet manglende brand-forståelse.

Overlad derfor ikke ansvaret for dine sociale medier til praktikanter, da det kræver tid og læring at kommunikere en holistisk implementeret identitet og således opnå disse platformes fulde potentiale.

Sociale medier er ikke kun her og nu

For opnå det fulde potentiale på sociale medier bør identiteten kommunikeres holistisk. Men som nævnt, tager det tid og læring at komme ind under huden på en virksomheds identitet for at kunne kommunikere effektivt og langsigtet. Derfor, til trods for, at sociale medier netop omfavner begrebet om real-time, søger jeg at understrege, at de ikke nødvendigvis handler om ‘nuet’ på den lange bane. .

Naturligvis er opdateringerne her og nu. Og online-brugerne reagerer også i real-time og derfor sjældent flere dage efter, at du postede en opdatering på Facebook. Men bag opdateringerne bør der være en plan, som opererer videre end nuet og medtænker de sociale medier i et langsigtet perspektiv.

Effektiv online-kommunikation handler om at planlægge. At skabe en plan for, hvornår hvad skal kommunikeres hvor – og til hvem. Dog skal der selvfølgelig være plads til den spontane opdatering, som kan gribe en stemning i øjeblikket og skabe unik kommunikation. Men generelt set er kommunikationsplaner et vigtigt redskab i sociale mediestrategier, selvom de fleste virksomheder er af den opfattelse, at opdateringer på Facebook er noget der sker løbende og ikke bør eller kan planlægges. Hertil er jeg uenig.

Dine aktiviteter på de sociale medier bør planlægges – så vidt det er muligt. Det gør det nemmere at skabe en lind strøm af opdateringer, hvor modtagerne kan fornemme en sammenhængende tone i dit budskab. Og det gør det ligeledes nemmere at planlægge opdateringer på forhånd, da du undgår følelsen af, at det ‘snart er på tide at lægge noget op på Facebook’. Det er både halvhjertet og inkonsekvent. Og det giver sjældent en høj succesrate.

Men hvordan vil du planlægge langsigtet, hvis en praktikant har ansvaret for de sociale medier? For dine praktikanter er der ikke for evigt – de er der knapt nok i et halvt år. Naturligvis kan de lægge en plan, som rækker over de måneder, som de er tilknyttet din virksomhed og derefter give stafetten videre – men det er ikke holdbart på den lange bane. Du skal skabe et holistisk billede udadtil – og det kræver hårdt, vedvarende arbejde, som en praktikant ikke kan levere, uanset hvor givtigt du selv tror, løsningen er.

Da jeg selv var i praktik, var spørgsmålene mange. Som social medienørd gik jeg op i, at der var konsekvens i Facebook-opdateringer, men følte ligeledes, at der var brug for fornyelse. Således var det svært at ‘hoppe med på vognen’, når toget allerede havde forladt stationen. Og hvis jeg gerne ville sætte mit præg på de sociale medier, ville det blive åbenlyst for modtagerne, at der var tale om et toneskifte.

Men det handler ikke blot om at adoptere tonen på de sociale medier. Som kommunikationsstuderende er det alligevel en relativ let opgave at gå til. Det handler også om ‘trial and error’ – altså om at teste, hvad der virker på dit publikum i online-sammenhænge. Hvad konverterer bedst hos dine modtagere? Fungerer billeder bedre end tekst? Og hvad med videoer? Er der opdateringer, som har vist sig at konvertere bedre end andre? Og hvad kan årsagen til dette være? Disse erfaringer gør man sig ved at opretholde et fast engagement på sociale medieplatforme, sende følere ud og vurdere responsen. Det kræver en vedholdende indsats og et optjent kendskab til din målgruppe – noget din praktikant ikke nødvendigvis kan levere.

Så lad være med at tænke, at sociale medier udelukkende er et spørgsmål om nuet. En succesfuld kommunikationsstrategi bør tage udgangspunkt i en langsigtet plan, som medtænker ‘learning by doing’ i forhold til at opnå kendskab til din målgruppes engagementskriterier. Det er den langsigtede planlægning, som kan give dig og dit virksomhed værktøjerne til at styrke relationerne til dine kunder i det lange løb. Du bør tænke langsigtet og sats på sociale medier på den lange bane. Og det gør du bedst ved at investere i tid, penge og ressourcer – og lade praktikanten være bisidder i stedet for hovedaktør på området.

Ungdommens sind er ikke alt

Idéen om, at unge mennesker er naturtalenter på sociale medier ligger naturligvis lige for. Størstedelen af dem er aktive på flere online-platforme og de engagerer sig både med offline-bekendtskaber og fremmede. De har Facebook på deres smartphones, som de kan checke, uanset hvor i verden de befinder sig. De får opdateringer i real-time og de kan uploade deres oplevelser i det øjeblik, de sker. Men det gør dem ikke nødvendigvis til sociale mediestrateger. Og det gør dem langtfra selvskrevne til at varetage din virksomheds sociale medier.

De er selviscenesættende, ja. Og de er fremragende til det. Men kan de iscenesætte dit brand, produkt eller budskab? Ikke nødvendigvist, nej. Det er ikke nok, at de er unge mennesker – det indikerer kun, at de formentlig har en naturlig tilgang til at operere på sociale medier. Ikke at de kan gøre det i et forretningsmæssigt perspektiv. Så lad dig ikke narre af ungdommens sind, da det ikke forudsætter en strategisk tilgang til de sociale medier.

Det er dog ikke nødvendigvis negativt, at din social medieansvarlige er ung – de har generelt et bredt online-netværk, som de formår at engagere. Og så længe de formår at kommunikere til din målgruppe, er deres alder ligegyldig. Min pointe er blot, at praktikanters engagement som oftest forbliver tidsbegrænset og derfor ikke bør overlades til nogle, som måske også har eksamensopgaver og ECTS-points at bekymre sig om. Du kan sagtens overlade sociale medier til en ung – men genovervej, hvorvidt denne person bør være en praktikant.

Ja tak til praktikanter, nej tak til hovedansvar for sociale medier

Måske dette har givet dig lidt at tænke over i forhold til din fremtidige varetagelse af sociale medier. Det bør dog noteres, at jeg ikke fraråder at påtage sig praktikanter i kommunikationshenseende. Tværtimod. Praktikordningen er, til trods for diskussioner om gratis arbejdskraft, en positiv foranstaltning efter min mening. Jeg har optjent værdifulde erfaringer, som jeg ikke ville være foruden. Og fået et givende netværk, som jeg nu, som nyuddannet, har rig mulighed for at trække på.

Men jeg fraråder at overlade hovedansvaret for dine sociale medier til praktikanter, hvis du forventer at opnå fuldt potentiale på disse platforme. De har ikke optjent erfaringen til at kunne kommunikere dit brand til fulde, hvilket kan sætte din succesrate væsentligt ned. Derudover er der ikke tale om en langsigtet løsning, da praktikanternes arbejdskraft er tidsbegrænset og derfor ikke har mulighed for at bygge ovenpå eller videreføre den samme tone. Og deres optjente erfaringer kan være svære at give videre til den næste praktikant – særligt hvis der er halvårlig udskiftning af praktikanter. Så undgå at falde i ungdomsfælden og tro, at blot fordi de er unge og har fingeren på pulsen, vil de være det rette valg til at varetage dine sociale medier. Tak nej til praktikanten og lad dem sidde bi – det er det bedste, du kan gøre for din sociale mediekommunikation.